GENOVASYON BİYOTEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.

COMPANIES / BIOTECHNOLOGY
BIOTECHNOLOGY

GENOVASYON BİYOTEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.

Genovasyon Tic. Ltd. Şti. olarak gerek hastalıklarla ilişkili, gerekse sağlıklı ve kaliteli yaşam sürdürülebilmesi açısından bireysel şekilde veya spor ekiplerinde sportif performans açısından uygulanan fizyolojik veya metabolik temelli çeşitli ölçümleri daha efektif ve kişiye özgü hale getirebilmek ana hedefimizi oluşturmaktadır. Hali hazırda klasik yaklaşımlar kullanılarak gerçekleştirilen uygulamalar metabolik yapıyı aydınlatmak için eksik kalabilmektedir. Söz konusu parametrelere bakıldığında aslında hepsinin altında bir genetik bağlantı bulunmaktadır. Dolayısıyla elde edilen verilerin gen bilgisi ile korelasyonunun olmaması bir eksiklik olarak gözükmektedir. Metabolik, fizyolojik veya psikolojik ögelerin genlerden başlayan bir sentez mekanizmasının olduğunu düşündüğümüzde, genetik alt yapı verilerinin metabolizma (özellikle aminoasit metabolizması) özellikleri ile kombine hale getirilmesi önemli bir farkındalık yaratacaktır. İlgili kombinasyonu oluşturarak, kaliteli ve sportif temelli bir yaşamın başlangıç ve gelişim aşamalarında kullanılmasını sağlamak, ürünlerimizin (GenFit, GenAmino) farklılığını ve bununla bağlantılı şekilde firma misyonumuz ile vizyonumuzu ortaya koymaktadır.