HABERLER

BASIN ODASI

COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI

İstanbul Kalkınma Ajansı COVID - 19 ile mücadele kapsamında yeni bir çağrıya çıktı. Çağrı kapsamında COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Hem özel şirketlerin hem de kar amacı gütmeyen Üniversite, belediye, sanayi - ticaret odaları, teknoparklar gibi pek çok kurum ve kuruluşun başvurusuna açık olan programın künyesi ise şöyle;   
 COVID-19'un İstanbul bölgesindeki etkilerini azaltmak amacıyla sunulacak proje fikirlerine hızlı destek verilecek program kapsamında öncelikli alanları ve örnek konular aşağıdaki gibi;

· Öncelik 1: Virüsün Yayılımının Önlenmesi Ve Kontrol Altına Alınması

En yüksek risk grubunda sayılan yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, bakıma muhtaç bireyler ve engelliler gibi salgından korunması gereken toplumsal kesimler olmak üzere, COVID-19 virüsünün yayılımının önlenmesine yönelik kritik öneme sahip “sosyal mesafeyi koruma” ve “evde kalma” tedbirlerinin sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasının sağlanması; sosyal izolasyona bağlı olarak yaşanabilecek sorunlara yönelik psiko-sosyal destek sağlanması ile salgın hakkında bilgilendirici, farkındalık artırıcı, yönlendirici ve bilgi kirliliğini önleyici faaliyetler içeren projeler desteklenecektir.

· Öncelik 2: Halk Sağlığı İçin Acil Hazırlık Ve Müdahale Çalışmaları

COVID-19 salgınına karşı önleyici ve koruyucu tedbirler kapsamında acil ihtiyaç duyulan ürün, hizmet ve organizasyonların geliştirilerek uygulanması desteklenecektir.

· Öncelik 3: Salgının Ülke Ve Bölge Ekonomisine Negatif Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik Yenilikçi Uygulamalar Geliştirilmesi

Salgın nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde hâlihazırda yaşanan ve önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine yönelik çözümler sunan projeler desteklenecektir.

Başvuru Rehberine buradan ulaşabilir; programla ilgili daha detaylı bilgi ve başvuru süreçleri konusunda destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.