HABERLER

BASIN ODASI

Dış Ticaret Yarışması

Dış Ticaret Yarışmasının Amacı: İhracat konusunda girişimci profilinin zenginleştirilmesi ve ülke genelinde katma değeri yüksek endüstriyel ürün gruplarının uluslararası pazarlarda satışı konusunda deneyim kazandırılmasıdır. 

 Kimler Katılabilir ? 

Üniversitelerin tüm bölümlerine açık bir yarışmadır. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabilir. 

Bireysel veya takım halinde katılım sağlanabilir. Takımlar maksimum 5 kişiden oluşur. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri "karma" ekip oluşturarak katılabilirler.
 

 Ödül Miktarları 

  • Birincilik Ödülü 15.000 TL
  • İkincilik Ödülü 10.000 TL
  • Üçüncülük Ödülü 5.000 TL

 Bilgi ve Kayıt: www.BuyerNetwork.net

 Yarışma Odağı: Yarışmanın odağı, örgütsel pazara yönelik katma değeri yüksek endüstriyel ürünleri kapsamaktadır. Nihai tüketici pazarına yönelik ürün grupları ve e-ihracat yarışma kapsamı dışındadır. 

 Proje Son Teslim Tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma 

 Finale Kalan Projelerin Duyurulması: 20 Mayıs 2019 Pazartesi 

 Ekiplerin Jüriye Projelerini Sunması ve Ödül Töreni: 27 - 31 Mayıs 2019 

 
Proje Başvuruları ve İçerik Planlama: 

Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Orta Asya ve Amerika gibi pazarlardan hedef ülke (-ler) (maksimum 5 ülke) belirlenerek Başvuru Klasörü hazırlanmalıdır. 


Başvuru Klasöründe Neler Olmalı?
 

Başvuru klasörünüzü hazırlarken aşağıdaki temel başlıkları gözönünde bulundurunuz. 

1- Endüstriyel pazara yönelik yeni ürün açıklaması (görsel, çizim, teknik özellikleri, vb.) 

2 - Ülke ve sektör analizi, pazar istihbarat çalışmaları (ithalatçı ülkenin ithalat politikaları, siyasi ve ekonomik yapı, ürün bazında gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, harç oranları vd.) 

3- Pazara giriş stratejilerinin belirlenmesi 

4 - Pazara ne satabiliriz? Pazara girerken nelere dikkat edilir ? 

5 – Pazar rekabet yapısı. Rakip analizi. Karşılaştırma tablosu 

6 - Kaynak gereksinimi ve proje finansmanı (devlet teşviklerinden yararlanma vb.) 

7 - Bütçe gereksinimi, planlama ve kredi sağlama 

8 – Gelir ve gider projeksiyonları 

9 – Pazarlama planlaması. Pazarlama ve satış harcamaları (fuar tespiti, fuara katılım, numune gönderimi vb.) 

10 - Dış ticaret anlaşması için olası senaryolarınız (iyi, kötü, ortalama senaryolar) 

11 - Ödeme ve teslim (incoterms) koşullarının belirlenmesi 

12 – Üretim stratejisinin belirlenmesi. Üretim planlama ve maliyet cetveli. 

13 – Lojistik operasyon planlaması. Lojistik operasyonlarda nelere dikkat etmeliyiz? 

14 – Lojistik firma ve gümrük müşavirlik hizmetleri 

15 - İhracat operasyon planlaması ( operasyonel harcama kalemlerinin listelenmesi ve açıklanması) ve yönetimi 

16 - Dış ticaret belgelerinin hazırlanması ve gerekli işlemler 

17 - Risklerin Yönetimi (ihracat riskleri ile sigorta işlemleri ) 

18 - İşin müşteriye teslimatı ve gerekli işlemler 

19 – Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve ticaret sürekliliği için yapılması gerekenler 

20 – Sonuç ve değerlendirmeler. Proje ile elde etmiş olduğunuz faydalar nelerdir? Hazırlamış olduğunuz projenin ekibinize kattıkları girişimcilik, liderlik ve mesleki gelişim açısından inceleyiniz. 


İLETİŞİM: Prof. Dr. Murat Erdal
(sistemden kişi olarak arkadaş listenize ekleyebilirsiniz. Yazışmaları sistem üzerinden sağlayabilirsiniz.
 

Ayrıca telefonla aramak isterseniz (0546) 740 10 10 dan ulaşabilirsiniz. 

Projelerin Sisteme Yüklenmesi: Son başvuru tarihinden itibaren tüm katılımcıların başvuru klasörleri "şeffaflık" ilkesi gereği www.BuyerNetwork.net sitesinde yayınlanacaktır. Tüm projeler sisteme PDF formatına yüklenecektir.