HABERLER

BASIN ODASI

Üsimp Patent Fuarı ve Kongresi 2018’de Yerimizi Aldık

“Üniversite Sanayi İşbirliğinden Yüksek Katma Değere…” teması ile Dördüncü ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite Sanayi İşbirliği Kongresi 14-15 Kasım 2018 tarihlerinde Harbiye Askeri Müzesi’nde düzenlendi.

Geçen yıllardan farklı olarak kongre ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fuarda, Teknoloji Transfer Ofislerinin patent portföylerini sunmalarına imkân tanımakla birlikte, Sanayi Ar-Ge merkezlerinin de patentlerini /ürünlerini ve Ar-Ge/İnovasyon çalışmalarını sergilemelerine de fırsat tanındı.

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) olarak yer aldığımız etkinlikte, 10 buluşumuz sergilendi. Sergilenen buluşlar arasında öğretim üyelerimiz, Doç. Dr. Fahrettin Kılıç, Doç. Dr. Zeki Candan, Yrd. Doç. Dr. Leyla Türker Şener, Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, Arş. Gör. Derya Karabulut, Arş.. Gör. Bahattin Alper Gültekin, Prof. Dr. Çetin Sevük, Doç. Dr. Yunus Ziya Arslan Prof. Dr. Serdar Yalçın, Dr. Öğretim üyesi Erol Cansız, Prof. Dr. Çetin Sevük, Doç. Dr. Fuat Bilgili, Prof. Dr. Mehmet Altun, Prof. Dr. Kubilay Güçlü, Prof. Dr. Mustafa Özyürek ve Doç. Dr. Elif İnce’nin geliştirdiği projeler yer aldı. Fuara 24 Teknoloji Transfer Ofisi ve 5 Ar- Ge Merkezi katılım sağladı.

Üniversitelerde üretilen teknolojilerin yerli/yabancı girişimcilere ve sanayicilere tanıtıldığı fuar, araştırmacıları patentin önemine ve patent başvurusuna teşvik ederken, sanayicilere de yeni yatırım olanakları sundu.

X. ÜSİMP Ulusal Kongresi kapsamında ise “Üniversite Sanayi İşbirliklerinin Toplumsal Katma Değere Dönüşmesi” süreci üzerine yapılan bilimsel çalışmalara ait posterler sergilendi. Ayrıca etkinlikte davetli konuşmacılar ve paneller ile üniversitelerde yürütülen bilimsel araştırmaların sosyo-ekonomik katma değere dönüşmesi süreçlerindeki sorunlar ve çözümler tartışıldı.
Etkinliğin sözlü sunumlar kısmında da hem Üniversite TTO’ları hem de Ar-Ge Merkezleri sergileyecekleri patentlerini, ürünlerini ve Ar-Ge inovasyon çalışmalarını sundu. TTO’lar aracılığı ile Ar-Ge Merkezi yöneticileri, TTO’lar ve akademisyenler ile ilgi alanları ve uzmanlıklarına göre olası işbirlikleri için ikili görüşmeler yaptı.

Üniversitelerdeki araştırmacılar ve TTO yetkilileri, üretici ve ticari firmalar, Ar-Ge merkezleri, girişimciler, bireysel buluşçular, özel araştırmacılar, danışmanlar, patent vekil ofisleri, özel veya devlet destekli araştırma enstitüleri, bilim parkları, teknoparklar, laboratuvarlar, fikri haklar ile ilgili kurum ve kuruluşlar, buluş dernekleri veya benzeri yapılanmalar ÜSİMP Patent Fuarı’nın katılımcı ve ziyaretçi profilini oluşturdu.