OLANAKLAR

ENTERTECH HAKKINDA

OLANAKLAR

ENTERTECH HAKKINDA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Üniversitesi, 561 yıllık tarihinde sağlık, sosyal, fen ve mühendislik bilimleri ile kültür ve sanatta topluma yön veren Türkiye’nin ilk üniversitesi ve Avrupa’da kurulan ilk 10 üniversiteden biridir.

22 fakülte, 17 enstitü, 3 yüksekokul, 1 konservatuar, 7 meslek yüksekokulu ve 3 Bölüm ile 767 diploma programını yürüten Türkiye’nin en büyük ve en köklü üniversitesidir. Üniversite içinde 5.178 öğretim üye ve yardımcısı ile 132.184 öğrencisi ve her yıl yaklaşık 18.000 mezunuyla eşsiz bir eğitim ve öğretim potansiyeline sahiptir.

Son sekiz yıldır dünyanın en iyi 500 Üniversitesi (ARWU sıralaması) İstanbul Üniversitesi daha önce de farklı kriterlere göre değerlendirilen birçok uluslararası sıralamada ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına giren tek Türk üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi, URAP sıralamasında tıp alanında dünyada 156., Webometrics 2015 Yılı Üniversiteler Sıralaması’nda 106., The Center for World University Rankings’in 2015 sıralama sonuçlarına göre de “Dünyanın En İyi 1000 Üniversitesi” arasında yer almıştır.

MERKEZ ARAŞTIRMA LABORATUVARI BİRİMİ

İstanbul Üniversitesi bünyesinde 287 araştırma laboratuvarı, 41 uygulama ve araştırma merkezi mevcut olup, iç ve dış paydaşların gereksinimlerine uygun hareket eden metodolojik ve sistemsel şekilde bilginin sosyoekonomik-kültürel-çevresel faydaya dönüşmesini sağlamaktadır.

Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Altyapısı

Üniversitenin deney, analiz, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin topluma yararlı olacak proje faaliyetlerine dönüştürülmesi için gerekli ihtiyaçlarının belirlenmesi, sınıflandırılması, tedarik edilmesinin koordinasyonu, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek; kaliteli, verimli ve mali olarak sürdürülebilir hizmet verilmesini sağlamaktadır.

İstanbul Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Bilgi Sistemi

İstanbul Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Bilgi Sistemi ile; çalışmalarını bu laboratuvarlarda yürüten akademisyenlerin çalışma konularına, yürüttüğü projelere, sahip oldukları yetkinliklere kolay ulaşılabilir olmasıyla iç ve dış paydaşlardan benzer konularda ya da multidisipliner çalışma alanlarında ortak proje önerilerinin oluşması sağlanmaktadır. İstanbul Üniversitesi Laboratuvarlarının sahip olduğu cihaz, ekipman, alet vb. donanımlarının ve laboratuvarların test kabiliyetlerine https://arlab.istanbul.edu.tr/arlab/front/ adresindeki portal üzerinden ulaşılabilmektedir.

GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ VE KULUÇKA MERKEZLERİ

İstanbul Teknokent Kuluçka Merkezi; yüksek katma değer oluşturacak Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını ortaya çıkaran girişimcilik faaliyetlerini besleyerek model mekanizmaların oluşturulmasını ve bu süreci başarıyla tamamlayarak ticarileşen ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlanmasını hedeflemektedir.

Kuluçka firmaları; öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı hibe programlarından iş fikri desteklenen, önkuluçka programını başarıyla tamamlayan ve İstanbul Teknokent Proje Değerlendirme Komisyonunca iş fikri onay almış girişimcilerden oluşmaktadır. Kuluçka Merkezi'nde yer almaya hak kazanmış girişimci firmalar; Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinden, şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma faaliyetlerinden, altyapı ve ortak mekanları kullanacağı ücretsiz ofis desteğinden ve işletme gideri bedelinden muaf olacakları imkanlardan faydalanabilmektedir.

İnventist’in önkuluçka programı ile kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin kişisel özelliklerini ortaya koymaları, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaları, uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmeleri sağlanmaktadır.

Girişimciler iş fikri başvuruları ile İnventist bünyesinde özel bir programın parçası olarak; eğitim ve mentorluk sürecine, yatırımcılar ile buluşma olanağına, ulusal veya uluslararası girişimcilik programlarına başvurma fırsatına sahip olurlar.

Inventist

 

Entertech