TTO

KURUMSAL

TTO

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

 

Entertech

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 2013 tarihinde Avcılar Yerleşkesinde kurularak aynı yıl TÜBİTAK tarafından 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 5 temel modülde desteklenmeye değer bulunmuştur. İstanbul TTO;

 • Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri
 • Destek Programları Faaliyetleri
 • Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri
 • Fikri ve Sınai Mülki Hakların ve Lisanslama Yönetimi
 • Girişimcilik ve Ticarileşme hizmetleri vermektedir.

İstanbul TTO’ nun Ana Hedefleri

 • Ulusal ve uluslararası ArGe programlarına başvuru sayısının ve başvuruların kabul oranlarının arttırılması
 • Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamındaki projelerde artış sağlanması
 • Öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında Girişimcilik ve yenilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması
 • Ulsal ve uluslararası patent başvurusu, patent belgesi ve lisans alan patent sayısının arttırılması
 • İstanbul Üniversitesi nin kurucu ortağı olduğu İstanbul Teknokent A.Ş. de akademisyenlerin ve öğrencilerin kurduğu firma sayısının arttırılması şeklinde sıralanabilir.

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri

 • İstanbul Teknoloji Transfer Ofisinin ulusal, uluslararası tanınırlığını arttırmak.
 • Akademisyenlerin ve öğrencilerin proje hazırlama, girişimcilik, patent eğitimleri almalarını sağlamak.
 • Teknoloji transfer faaliyetleri hakkında Üniversite içinde ve sanayi kuruluşlarında seminerler düzenlemek.
 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin ttm.istanbul.edu.tr ve sosyal medya aracılığıyla tüm paydaşlarımıza iletmek.
 • Akademisyen, öğrenci ve sanayicilere yönelik çalışma ziyaretler gerçekleştirmek.

Destek Programları Faaliyetleri

 • ArGe Proje çağrılarını ve fon fırsatlarını öğretim üyelerine duyurmak.
 • Proje yazımı konusunda akademisyen ve öğrencilere destek olmak.
 • Proje tekliflerinin ilgili kuruma sunulmadan önce ön değerlendirmesini gerçekleştirmek.
 • Finansal süreçleri yürütmek (satın alma, ihaleler vb.).
 • Etik kurul onayı gerektiren projelerde sürecin takibi.
 • Proje başvuruları veri tabanını oluşturmak ve güncelliğini sağlamak.

Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri

 • Üniversite, sanayi ve hizmet sektörleri arasında ArGe işbirliğini geliştirmek, tanıtım toplantıları düzenlemek, ticari projeler ve danışmanlık projelerinin oluşturulmasına zemin hazırlamak.
 • İş dünyası Ar-Ge projelerinde ihtiyaç duydukları uzmanlık alanlarına göre ilgili akademisyenlere yönlendirmek.
 • Bilim teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından belirlenen öncelikli alanlar çerçevesinde şimdiye kadar yapılmış olan faaliyetleri değerlendirmek, akademisyenlerin ilgi alanlarını belirlemek ve sonuç getirecek işbirliklerine dönüştürmek.
 • Sanayi ve Hizmet sektörlerinin karşılaştığı problemleri sahada tespit etmek, akademik ilgi alanlarına göre bölmek ve çözüm için gerekli kaynakları belirlemek.
 • İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan laboratuvarların envanterini hazırlamak, Ar-Ge projelerine yönelik olarak toplumun hizmetine sunmak.
 • Dönemsel olarak sektörel proje analizleri yaparak, bu analizler neticesinde gelişime açık alanların belirlenerek üniversite, sanayi, ve hizmet sektörlerinde ortak projeler üretme yönünde teşvik etmek.
 • Başarılı Üniversite-Sanayi-Hizmet sektörleri işbirlikleri örneklerinin ön plana çıkarılarak sanayicileri ve hzimet sektörlerinde benzer projelerde yer almaya teşvik etmek, işbirliği kültürünün yayılması ve benzeri yapıların kurulmasına yardımcı olmak veya öncülük etmek.